TMS Verspreidbare radioactieve stoffen D

Deze opleiding voldoet aan de eisen voor de opleiding van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) die toezicht houdt op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen (VRS) op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh). Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor blootgestelde werknemers in het genoemde veld. De opleiding is gericht op het veilig kunnen omgaan met de risico’s die verbonden zijn aan het werken met radioactief materiaal en geeft een algemene opleiding in de stralingsbescherming. Praktisch alle aspecten komen aan de orde, zoals radioactiviteit, ioniserende straling, omgaan met radioactief materiaal, meten van straling, stralingsnormen, biologische effecten en praktische beschermingsmaatregelen.

Bij dit alles staat de stralingsbescherming van de mens centraal. Behalve theoretische kennis voorziet de opleiding ook in het beoefenen van een aantal vaardigheden door middel van het uitvoeren van een aantal practica. De opleiding wordt afgesloten met een door de overheid erkend examen.

Bestemd voor
Deze opleiding is bestemd voor TMS die toezicht houden op handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een D-lab (minder dan 0,2 Reinh) en werknemers die handelingen verrichten met open radioactieve bronnen met een beperkt stralingsrisico.

Kennis en ervaring
Cursisten dienen over voldoende rekenvaardigheid te beschikken. Als vooropleiding wordt MBO/HAVO (technische richting) verlangd. Ook het kunnen lezen en maken van grafieken is een vereiste. Indien men niet beschikt over voldoende wiskundekennis wordt de ‘Opfristraining wiskunde verspreidbare radioactieve stoffen’ aanbevolen.

Programma

  • Opbouw materie
  • Radioactief verval en halveringstijd
  • Ioniserende straling
  • Wisselwerking van ioniserende straling met de materie
  • Stralingsmeetsystemen
  • Biologische effecten
  • Dosimetrische grootheden en eenheden
  • Normen en wettelijke regelingen
  • Praktische stralingshygiëne: veilig omgaan met open bronnen
  • Practicum 


Opfristraining wiskunde
Voor het goed kunnen volgen van de opleiding TMS VRS D zijn enkele wiskundige vaardigheden en inzichten noodzakelijk. Tijdens de opfristraining wordt alle benodigde wiskundige kennis behandeld en worden de vaardigheden opgefrist die nodig zijn voor het goed kunnen volgen van de opleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werken met een (wetenschappelijke) rekenmachine, wetenschappelijke notatie, machten van 10 en het oplossen en omvormen van vergelijkingen.

Diagnostische toets
U kunt zelf beoordelen of het nodig is om deze training te volgen, door de diagnostische toets te maken. Klik hier om direct naar de diagnostische toets te gaan. Log in met:
gebruikersnaam: gastnrg
wachtwoord: g@stnrg1

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.