Bij- en nascholing TMS: NORM werken met natuurlijke radioactiviteit

Deze cursus is gericht op het opfrissen van de kennis en kunde van een TMS NORM, die in de olie- en gasindustrie metingen aan open en gesloten installatieonderdelen uitvoert. Bij de meeste bedrijven moet deze kennis elke twee jaar worden opgefrist. De cursus is praktijkgericht, waarbij ook de theorie wordt opgehaald. In deze eendaagse cursus wordt specifiek ingegaan op het meten van natuurlijke radioactiviteit in procesinstallaties, het interpreteren van meetgegevens, het veilig werken met natuurlijke radioactiviteit en de hierbij horende procedures. Aan de cursus is een practicum verbonden.

Bestemd voor
Personen werkzaam in de olie- en gasindustrie, die hun kennis voor het meten van straling en radioactiviteit willen opfrissen.

Kennis en ervaring
De cursus is afgestemd op de functie en taken van een TMS NORM / VRS D deskundige, die op productielocaties onshore en offshore metingen aan open en gesloten installaties verricht.

Programma
• Opfrissen basisbegrippen NORM
• Opfrissen detectie, vervoer, procedures
• Practicum praktische stralingsbescherming
• Practicum transport

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.