Bij- en nascholing SBD-(A)CD: Praktische vaardigheden

Om voor toekomstige herregistratie in aanmerking te komen moet men kunnen aantonen het vakgebied te hebben bijgehouden. Dit kan door het volgen van bij- en nascholing. Onderstaande bij- en nascholing wordt verzorgd door NRG en is geschikt voor alle stralingsbeschermingsdeskundigen op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige en ervaren toezichthoudend deskundigen. Deze bij- en nascholing is gericht op uitbreiden van de kennis met betrekking tot praktische vaardigheden als de vrijgave van een radiologisch laboratorium, het nemen en meten van monsters, veegtesten en het interpreteren van de resultaten.

Bestemd voor
Iedere stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van (algemeen) coördinerend deskundige (SBD-(A)CD) en/of toezichthoudend deskundige die zijn stralingsbescherming kennis wil opfrissen op het gebied van praktische vaardigheden.

Kennis en ervaring
De cursus is afgestemd op de functie en taken van een SBD-(A)CD dan wel toezichthoudend deskundige. Ervaring op het vakgebied strekt tot de aanbeveling, maar is niet noodzakelijk. Ervaren toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) in het veld van de verspreidbare radioactieve stoffen voor een B- of C-lab of TMS versneller-C of –B, TMS nucleair-C of B kunnen de cursus ook volgen.

Programma

  • Nemen van monsters en veegtesten
  • LSC en gammaspectrometrie metingen
  • Interpreteren van resultaten
  • Bijlage van de richtlijn radionucliden laboratorium
  • Vrijgave van een laboratorium
  • Verslaglegging


Extra
De cursus bestaat uit de onderdelen 1) nemen en meten van monsters en veegtesten en het interpreteren van de resultaten en 2) vrijgave van een radiologisch laboratorium. Elk onderdeel wordt afgesloten met het inleveren van een verslag (schriftelijk examen) Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de onderdelen in bovenstaande volgorde gegeven of in omgekeerde volgorde. Het is ook mogelijk om slechts een van de twee gedeelten van de cursus te volgen.

Inschrijven?
Informatie betreffende cursusdata, cursuslocaties en inschrijven: klik hier.

Vragen?
Vragen kunt u opsturen naar opleidingen@nrg.eu.